ЗА АКАДЕМИЯТА


Черноморска академия за сигурност е важна стъпка към поставянето на Република България в центъра на постигането на ефективни решения срещу заплахи за националната сигурност, включително кибер заплахи.

Поради динамичните промени в Близкия изток с пряк ефект върху България и другите страни членки на Европейския съюз, нуждата от висококвалифицирани специалисти в държавните и силови структури нараства всяка година.

Една от основните цели на Академията да обучава и повишава квалификацията на експертите и служителите в широк спектър на дисциплините в областта на националната сигурност в качество на център за върхови постижения, за да отговори за предизвикателствата в Черноморския регион, на Балканите и в централна Европа.

От първия си ден, Академията привлича професионалисти на най-високо ниво от Великобритания, Израел и САЩ, които са заемали високи длъжности в държавните и силовите структури и споделят своите знания и опит.