ДЕЙНОСТИ


1.

Международни отношения в аспекта на национална сигурност

2.

Киберсигурност (национална и корпоративна)

3.

Защита на населението (обучение), включително летни лагери

4.

Защита на държавна граница (сухопътна и водна)

5.

Консултиране и трениране на държавни и силови структури

6.

Решения по отношение на стратегически инфраструктурни

7.

Образователни програми с различна продължителност (според аудиторията)

8.

Авиационна сигурност

9.

Партньорство с водещи световни софтуерни компании в областта на сигурността

10.

Изследователски, научни и приложни проекти

11.

Сътрудничество с местни и чуждестранни специализирани образователни структури