Програмата “Киберзащитници” за деца е създадена да повиши информираността на широката общественост и да служи като източник на информация в областта на превенцията на кибертормоз срещу деца в мрежата.

Целта е с помоща на разработени от водещи израелски специалисти съответни препоръки, както за децата, така и за техните родители, да се позволи на децата максимално безопасно да използват интернет и да се намалят случаите на тяхното нараняване в киберпространството.

Програмата в България е основана от Владимир Бронфенбренер през 2019г. и от ноември 2021г. се осъществява в партньорство с Агенция по защита на детето в киберпространството – Израел.